1. Kanały kontaktu ze strony użytkowników strony nie są przechowywane, a tym samym przetwarzene przez firmę MARKAB. Wyjątek stanową dane przesłane przez użytkowników, ktore mają służyć informacji zwrotnej lub wywiązaniu się z umowy. W takich przypadkach obowiązuje Rozporządzenie 2016/679 (RODO) i akty towarzyszące z dnia 27 kwietnia 2016
  2. Przepisy antyspamowe Użycie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub telefaksów oraz adresów e-mailowych do celów marketingowych jest zabronione; osoby wysyłające niechciane komunikaty spamowe, będą zgłaszane do odpowiednich organów ścigania.